Arkeoloji Bölümü

Bölümün, Prehistorya, Ön Asya Arkeolojisi, Klasik Arkeoloji ve Sualtı Arkeolojisi olmak üzere farklı anabilim dalları ve bu anabilim dallarına bağlı dört farklı uygulama laboratuarı vardır.

Arkeoloji Bölümü mezunları müze müdürlüklerinde, üniversitelerde, enstitülerde, arkeolojik kazı ve araştırmalarda, KUDEB’lerde ve belediyelerde istihdam edilebilmektedirler.

Amaç

 • Arkeoloji Bölümünün Türkiye’de ağırlığı olan bölümler arasında yer alması
 • Kaliteli Eğitim Sunulması
 • Yeterli öğretim kadrosu oluşması
 • İdeal bir ders programı düzenlenmesi
 • Yeterli altyapının kurulması
 • Katılımcı ve pratik yaptırılan bir eğitim düzeyinin sağlanması
 • Yeni kurulan üniversitelere öğretim elemanı yetiştirilmesi
 • Alan çalışmaları (kazı, müze ve yüzey araştırmaları) yapılması
 • Nitelikli bilimsel yayınlar hazırlanması
 • Üniversite bünyesinde uluslar arası ilişkiler kurulması
 • Yurt dışındaki üniversitelerin arkeoloji bölümleriyle ilişkiler kurulması
 • “Kardeş Üniversite”lerle işbirliği yapılması
 • Ulusal ve Uluslar arası kongrelere katılım ve düzenleme
 • ERASMUS-SOKRATES
 • Arkeoloji Bölümünün yurt dışında tanınan bir birim haline gelmesi
 • Nitelikli uluslar arası yayınlar
 • Uluslar arası kongrelere katılım
 • “Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS)” kapsamında Öğretim elemanı ve öğrenci değişiminin düzenlenmesi

Misyon

Anadolu ve çevresinin kültür mirasının gelecek kuşaklara sunulması ve nitelikli bilimsel yayınlar hazırlanması Nitelikli bilimsel projeler gerçekleştirilerek yer üstü, yer altı ve su altındaki anıtlar ve ören yerlerinin tespiti, araştırılması ve korunması Kaliteli eğitim sunularak bilim insanları yetiştirilmesi

Vizyon

 • Bilgilerin güncellenmesi
 • Teknolojik olanakların kullanılması
 • Katılımcı ve araştırmacı eğitim
 • bilginin pratik uygulamalarla birleştirilmesi
 • Bilginin uluslar arası düzeyde paylaşılması
 • Toplumu kültürel miras konusunda bilinçlendirme
 • Kültürel mirası koruma
 • Kabul Koşulları

  OSYM tarafından belirlenmektedir

  Mezuniyet Koşulları

  Programdan mezun olabilmek için dersleri başarı ile tamamlamak 240 AKTS yi doldurmak ve 4,00 üzerinden en az 2,00 ortalamaya sahip olmak gerekmektedir.

  Demo Settings
  Header Colors
  Navigation Colors
  Footer Colors