Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

Batı Dilleri ve Edebiyatları lisans ve yüksek lisans programları Batı, özellikle İngiliz-Alman kültürüne özgü edebiyat, tarih, felsefe, din, sanat, siyaset ve toplumsal yaşamı incelemek için tasarlanmıştır. Dersler öğrencileri yalnızca köklü edebi ve kültürel gelenekler hakkında değil, aynı zamanda çağdaş popüler kültür ve eleştirel teori alanlarında da bilgi sağlamaya yönelik multidisipliner çalışmaya yönlendirmeyi amaçlamaktır. Ayrıca öğrenciler okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini ilerletmek için uygun hale getirilmiş dersler alarak İngilizce-Almanca yeterliliklerini geliştirme fırsatı bulacakları Hazırlık Programı’na tabi tutulmaktadırlar. Bölümümüze kayıt yaptıran bütün öğrenciler Hazırlık Programı Muafiyet Sınavı’na girmek zorundadırlar ve öğretim dili İngilizcedir..

Bölümün, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Alman Dili ve Edebiyatı olmak üzere iki anabilim dalı vardır. Bölüm, öğrencilerin dört temel edebi türe ait edebi ve eleştirel metinleri inceleyip araştırabilecekleri donanıma kavuşmalarını ve buna ek olarak, inceledikleri metinlerin sosyal bağlamı, tarihsel, kültürel ve felsefi ardalanını araştırmalarını ve bunun esere yansıyış şeklini ele almalarını sağlamaktır. Bölümün diğer bir misyonu da öğrencilere dilbilim ve çeviri alanlarında da İngilizce- Almanca ’nın inceliklerini öğreterek kendilerini bu alanlarda geliştirmelerini teşvik etmektir. Ayrıca bölümde öğrencilerin araştırma ve bilimsel çalışma yöntemini öğrenmeleri için retorik ve araştırma teknikleri dersleri de verilmektedir.

Bölüm mezunları İngilizce-Almanca okutmanlık, çevirmenlik ve kamu görevliliğinin yanı sıra finans, reklamcılık, medya ve turizm sektörlerinde çalışma fırsatı bulabilmektedirler. Ayrıca, tezsiz yüksek lisans yapıp öğretmen olabilirler.

Amaç

İngiliz - Alman Dili ve Edebiyatı lisans ve yüksek lisans programları Batı, özellikle İngiliz - Alman kültürüne özgü edebiyat, tarih, felsefe, din, sanat, siyaset ve toplumsal yaşamı incelemek için tasarlanmıştır. Dersler öğrencileri yalnızca köklü edebi ve kültürel gelenekler hakkında değil, aynı zamanda çağdaş popüler kültür ve eleştirel teori alanlarında da bilgi sağlamaya yönelik multidisipliner çalışmaya yönlendirmeyi amaçlamaktır. Ayrıca öğrenciler okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini ilerletmek için uygun hale getirilmiş dersler alarak İngilizce - Almanca yeterliliklerini geliştirme fırsatı bulacakları Hazırlık Programı’na tabi tutulmaktadırlar. Bölümümüze kayıt yaptıran bütün öğrenciler Hazırlık Programı Muafiyet Sınavı’na girmek zorundadırlar. Bölüm mezunları İngilizce - Almanca okutmanlık, çevirmenlik ve kamu görevliliğinin yanısıra finans, reklamcılık, medya ve turizm sektörlerinde çalışma fırsatı bulabilmektedirler.

Misyon

Bölümün amacı öğrencilere dört temel edebi türe ait edebi ve eleştirel metinleri inceleyip araştırabilecekleri donanıma kavuşturmak ve buna ek olarak, inceledikleri metinlerin sosyal bağlamı, tarihsel, kültürel ve felsefi ardalanını araştırmalarını ve bunun esere yansıyış şeklini ele almalarını sağlamaktır. Edebi ve kültürel bağlam dışında, bölümün diğer bir misyonu da öğrencilere dilbilim ve çeviri alanlarında da İngilizce - Almanca’nin inceliklerini öğreterek kendilerini bu alanlarda geliştirmelerini teşvik etmektir. Ayrıca bölümde öğrencilerin araştırma ve bilimsel çalışma yöntemini öğrenmeleri için retorik ve araştırma teknikleri dersleri de verilmektedir.

Vizyon

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girme kararlılığının ortaya çıkışı ile, İngiliz - Alman Dili ve Edebiyatı öğretimi ve uluslar arası ilişkiler konularına ve aynı zamanda eleştirel eserler üretmeye duyulan ilgi artmıştır. Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, yeterli dil ve iletişim becerileri ile ve Türkiye’nin Avrupa Birliğine adapte olma sürecini kolaylaştıracak yeterli kapasiteye sahip olan iyi eğitim almış öğrencileri ile, Avrupa Birliği ve Türkiye arasında kültürel bir köprü kurmayı amaçlamaktadır.

Kabul Koşulları

ÖSYM tarafından yapılan Üniversite Giriş sınavında başarılı olmak Ingilizce yeterlik (Min. Orta-üstü Düzey)

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin Lisans derecesi alabilmeleri için sekiz yarıyıl boyunca ders planında yer alan tüm derslere kayıt yaptırarak devam etmeleri ve bu derslerden başarılı olmaları gerekmektedir. Bölüm zorunlu derslerinden 180; Bölüm seçmeli derslerinden 36 ve ÜSD derslerinden 24 AKTS olmak üzere toplam 240 AKTS lik ders yükünü yönetmelik çerçevesinde 4'lük sistem üzerinden en az 2.00 genel başarı derecesi ile tamamlamış olması gerekir.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors