Biyoloji Laboratuvarı

Biyoloji Öğrenci Laboratuvarı I ve Biyoloji Öğrenci Laboratuvarı II, bölümümüzde okutulan derslerin uygulamalarının yapıldığı laboratuvarlardır. Mikroskop gerektiren uygulamalar için I nolu laboratuvar, gerektirmeyenler için ise II nolu laboratuvar kullanılmaktadır. Her iki laboratuvar, deneyim kazanmaları ve el becerilerini geliştirmeleri amacıyla sorumlu öğretim elemanlarının denetiminde ders saatleri dışında öğrencilerin çalışmalarına imkan sağlamak üzere kullanılmaktadır.

bu laboratuvarda moleküler fizyoloji, biyokimya, epigenetik ve filogenetik çalışmalar yapılmaktadır. Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji ArGe Laboratuvarında, İzmit Körfezi başta olmak üzere Marmara Denizi, Karadeniz, Sakarya Havzasındaki sucul ekosistemlerle ilgili çalışmalar yapılmaktadır

Bitkisel model organizmalar kullanılarak potansiyel mutajenik ve karsinojenik kimyasalların tespiti ve etkilerinin incelenmesine yönelik hücresel ve moleküler çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda, laboratuvarımızda pestisitler, allelokimyasallar, temizlik ürünleri, endüstriyel atıklar, kişisel bakım ürünleri ve gıda katkı maddeleri gibi sentetik maddelerin etkileri, seçilen model organizmalar üzerinde test edilmektedir. Ayrıca, kırmızı Kaliforniya solucanları(Eisenia fetida) tarafından üretilen vermicompost ürünlerinin ve solucanların vücut sıvılarının bitki gelişimine ve patojenlere karşı etkileri incelenmektedir. Laboratuvarımızda, DNA ve RNA izolasyonu, RT-PCR, SDS-PAGE, elektroforez, comet assay(Tek Hücre Jel Elektroforezi), spektrofotometrik analizler ve çeşitli biyokimyasal analizler yapılmaktadır.

Biyoloji bölümündeki bitki doku kültürü laboratuvarı temel olarak 3 alan üzerine çalışmaktadır. Bunlardan birincisi, Kocaeli ve çevresindeki endemik ve tükenme tehlikesi altında olan bitki türleri için etkili in vitro çoğaltım protokollerini oluşturmak ve bu sayede bu bitkilerin mevcut veya potansiyel tükenme tehlikelerini ortadan kaldırmaktır. İkincisi, sentetik bitki büyüme düzenleyicilerine alternatif, doğal, biyobozunur ve çevreye zararsız bitki büyüme artırıcıları üretmek ve model bitkiler üzerinde bunların in vitro etkilerini ortaya koymaktır. Üçüncüsü, çeşitli abiyotik stres şartlarının neden olduğu fizyolojik değişimleri in vitro ortamda model bitkiler kullanarak araştırmaktır. Laboratuvarın bu doğrultudaki çalışmalar için yurtdışı ve yurtiçi işbirlikleri bulunmaktadır.

Bitkisel model organizmalar kullanılarak potansiyel mutajenik ve karsinojenik kimyasalların tespiti ve etkilerinin incelenmesine yönelik hücresel ve moleküler çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda, laboratuvarımızda pestisitler, allelokimyasallar, temizlik ürünleri, endüstriyel atıklar, kişisel bakım ürünleri ve gıda katkı maddeleri gibi sentetik maddelerin etkileri, seçilen model organizmalar üzerinde test edilmektedir. Ayrıca, kırmızı Kaliforniya solucanları(Eisenia fetida) tarafından üretilen vermicompost ürünlerinin ve solucanların vücut sıvılarının bitki gelişimine ve patojenlere karşı etkileri incelenmektedir. Laboratuvarımızda, DNA ve RNA izolasyonu, RT-PCR, SDS-PAGE, elektroforez, comet assay(Tek Hücre Jel Elektroforezi), spektrofotometrik analizler ve çeşitli biyokimyasal analizler yapılmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Sevgi Türker Kaya ve Dr. Öğr. Üyesi Yonca Yüzügülllü Karakuş koordinatörlüğünde yürütülen laboratuvarında Moleküler Biyofizik ve Genetik alanlarında çalışmalar yapılmaktadır. Özellikle, ilaç-lipit etkileşmelerinin ve nörolojik hastalıkların çeşitli hayvan dokularına etkilerinin spektroskopik ve biyokimyasal yöntemlerle incelendiği çalışmalarla birlikte protein biyokimyası alanında araştırmaları kapsayan lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle birlikte çalışmalar yürütülmektedir.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors