Bu anketle Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğrencilerinin Fakülte genel memnuniyeti konusunda görüşlerinin alınması amaçlanmaktadır.
Bunun için aşağıda sıralanan konulara ilişkin memnuniyet derecenizi saptamaya yönelik önermeler hazırlanmıştır. Lütfen her maddeyi dikkatle okuduktan sonra,
duyduğunuz memnuniyet derecesini işaretleyiniz. Önermelere verdiğiniz cevaplar sadece Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Dekanlığı tarafından değerlendirilecektir.
Bu anketler neticesinde Fakültemizdeki eksiklikler tespit edilip gerekli iyilştirmeler yapılacaktır. İstatistiksel anket sonuçları Fakülte içerisinde ilgili panolarda paylaşılacaktır.
5 - ÇOK İYİ 4 - İYİ 3 - ORTA 2 - ZAYIF 1- ÇOK ZAYIF
A)Ulaşılabilirlik ve İletişim 5 4 3 2 1
1 İhtiyaç duyduğunuzda Fakülte yöneticileriyle rahatlıkla görüşme yapabilmeyi nasıl değerlendirirsiniz?
2 İhtiyaç duyduğunuzda öğretim üyeleriyle rahatlıkla görüşme yapabilmeyi nasıl değerlendirirsiniz?
3 İhtiyaç duyduğunuzda Fakülte çalışanlarıyla rahatlıkla görüşme yapabilmeyi nasıl değerlendirirsiniz?
B) Öğrenci İşleri 5 4 3 2 1
4 Öğrenci işleri personelinin güler yüzlü ve yardımsever yaklaşımını değerlendiriniz.
5 Öğrenci işlerinden istediğiniz belgeleri (Öğrenci belgesi, transkript v.b) zamanında alabilme durumunu nasıl değerlendirirsiniz?
C) Temizlik 5 4 3 2 1
6 Dersliklerinizi ve laboratuarlarınızı temizlik yönünden nasıl buluyorsunuz?
7 Bölüm koridorları temizlik bakımından nasıldır?
8 Tuvalet ve lavabolar temizlik bakımından nasıldır?
D) Fakülte Altyapısı 5 4 3 2 1
9 Fakülte içi wireless(kablosuz) internet altyapısını nasıl değerlendirirsiniz?
10 Fakültede engelli öğrenci alt yapısını nasıl değerlendirirsiniz?
E) Dinlenme ve Sosyal İmkanlar 5 4 3 2 1
11 Fakültemiz bölüm koridorlarındaki oturma gruplarıını sayı bakımından nasıl değerlendirirsiniz?
12 Fakültedeki su, içecek ve yiyecek otomatlarını sayı yönünden nasıl değerlendirirsiniz?
F) Zamanlama 5 4 3 2 1
13 Sınav sonuçlarının zamanında açıklanmasını genel olarak nasıl değerlendirirsiniz?
14 Öğretim üyelerinin zamanında derslerine gelmesini genel olarak nasıl değerlendirirsiniz?
G) Laboratuar Altyapısı 5 4 3 2 1
15 Bölümünüzdeki laboratuar altyapısı sizce nasıldır?
16 Laboratuarları kullanma sıklığınızı nasıl değerlendirirsiniz?
17 Laboratuarlarınızda alınan genel güvenlik önlemlerini nasıl değerlendirirsiniz?