Değerli Son Sınıf Öğrencilerimiz

5 - ÇOK İYİ 4 - İYİ 3 - ORTA 2 - ZAYIF 1- ÇOK ZAYIF
5 4 3 2 1
1 Beni meslek hayatıma hazırlamada yeterliydi.
2 Mesleğimle ilgili temel becerileri kazandırdı.
3 Mesleğimle ilgili gerekli temel bilgileri kazandırdı.
4 Güncel bilgiler ve teknolojideki gelişmeler verildi.
5 Güncel bilgi ve teknolojideki gelişmeleri takip edecek düzeye getirdi.
6 Mesleğimdeki sorunları anlama yeteneği kazandırdı.
7 Mesleğimdeki sorunlarla ilgili araştırma yapabilme yeteneği kazandırdı.
8 Mesleğimdeki sorunları çözme becerisi kazandırdı.
9 Mesleki uygulamalarda gerekli araç ve gerecin kullanımında beceri kazandırdı.
10 Mesleki etik ve sorumluluklarımız konusunda bilinçlenmemi sağladğ.
11 Yazılı ve sözlü iletişim kurabilme becerisi kazandırdı.
12 Mesleki alanda kullanabileceğim yabancı dil bilgisi kazandırdı.
13 Sosyal ve kültürel gelişimime katkı sağladı.
14 Bir ekip içinde çalışma becerisi kazandırdı.
15 Sürekli öğrenme bilinci kazandırdı.
16 Öğretim elemanları ile yeterli iletişim kurabildim.
17 Dannşmanımdan program hakkında eğitimim süresince gerekli bilgileri alabildim.
18 Danışman öğretim elemanı ile yeterli iletişim kurabildim ve destek alabildim.