Fizik Bölümü Laboratuvarları

Mekanik Laboratuvarında Yapılan Deneyler

 • Uzunluk Ölçümleri
 • Newton Yasalari
 • Sürtünmeli Hareket
 • Atwood Aleti
 • Merkezcil Kuvvet
 • Matematiksel ve Fiziksel Sarkaç
 • Yay ve Salinim
 • Mekanik Enerjinin Korunumu

Termodinamik Laboratuvarında Yapılan Deneyler

 • Kati ve Sivilarin Termal Genlesmesi
 • Kalorimetre Kabinin Isi Kapasitesi ve Buzun Ergime Isisinin Tayini
 • Metallerin Isi Kapasitesi ve Özgül Isilarinin Tayini
 • Isinin Mekanik Esdegeri
 • Termoçift
 • Matematiksel ve Fiziksel Sarkaç
 • Yay ve Salinim
 • Mekanik Enerjinin Korunumu

Elektrik ve Manyetizma Laboratuvarında Yapılan Deneyler

 • DC Gerilim, DC Akim ve Direnç Ölçümleri
 • AC Gerilim ve AC Akim Ölçümleri
 • Osiloskopta Gerilim ve Periyot Ölçme
 • Alternatif Gerilimlerin Karsilastirilmasi
 • Es Eksenli Yerlestirilmis Zit Yüklü Sonsuz Uzun Iki Iletken Silindirin Elektrik Alanı
 • Zit Yükler ve Görüntü Yükler
 • Iletken Paralel Levhalar
 • Magnetik Alan

Temel Elektronik Laboratuvarında Yapılan Deneyler

 • Çevre Akimlari Yöntemi Deneyi
 • Paralel Direnç – Bobin  (R-L) Devresi
 • Kristal Diyot Dogru ve Ters Polarma Karakteristiginin Çikarilmasi
 • Zener Diyot Dogru ve Ters Polarma Karakteristiginin Çikarilmasi
 • Transistör Dört Bölge Karakteristiginin Çikarilmasi
 • FET Statik Karakteristiklerinden VDS-ID Karakteristiginin Çikarilmasi
 • E-MOSFET Statik Karakteristiklerinden VDS-ID   Karakteristiginin Çikarilmasi
 • OP-AMP. ’ in  OFFSET Ayarinin Yapilmasi
 • Integral Alici Devre
 • FET’li COLPITTS Osilatör

Temel Elektronik Laboratuvarında Yapılan Deneyler

 • Salinimda Temel Bilgiler
 • Basit Mekaniksel Salinim (Serbest Salinim)
 • Basit Mekaniksel Salingan (Zorla Salinim)
 • Basit Elektriksel Serbest Salingan  (RLC Devresinde Salinimlar)
 • Basit Elektriksel Zorla Salinim
 • Çiftlenimli Mekaniksel Salinganlar
 • Çiftlenimli Elektriksel Salinganlar
 • Ses Dalgalari
 • Mikro Dalgalar
 • Iletim Yollari

Modern Fizik Laboratuvarında Yapılan Deneyler

 • Elektronun Özgül Yükü (e/m)
 • Atom Spektrumlari 1
 • Atom Spektrumlari 2
 • Elektronlarin Kirinimi
 • Frank-Hertz Deneyi
 • Hall Olayi
 • ESR (Elektron Spin Rezonans)
 • Fotoelektrik Etki

Uygulamalı Nükleer Fizik Laboratuvarında Yapılan Deneyler

 • Giris: Radyasyon, Birimler ve Radyasyondan Korunma
 • Standart Kaynaklar, Izotop ve Kütle Tablosu
 • Aktivite Hesabi
 • Izobar Egrileri Olusturma
 • Geiger Müller Dedektörü ve kullanimi
 • Ters Kare Yasasi
 • Gama Isin Sogurulmasi
 • Sogurma Katsayisi Hesabi
 • Sayim Istatistigi
 • Hata Hesabi
 • Durdurma Gücü ve SRIM Hesaplari
 • Gama Spektroskopisi : Enerji Kalibrasyonu
 • Gama Spektroskopisi : Spektrum Analizi
 • Dedektör verim Hesabi

Optik Laboratuvarında Yapılan Deneyler

 • Isin Optigine Giris
 • Isigin Yansimasi
 • Düzlem Aynada Görüntü Olusumu
 • Kirilma Yasasi
 • Tersine Çevrilebilirlik
 • Renk Dagilimi ve Prizmalar
 • Toplam Iç Yansima
 • Polarizasyon
 • Çift Yarik Deneyi
 • Tek Yarik Deneyi
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors