Formlar

Yönetmelik ve Yönergeler

Çift Anadal Programı (ÇAP) Yönetmeliği

Ön Lisans / Lisans Öğrenci Danışmanlığı Uygulama Yönergesi

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

Ek Sınav ve Ek Süre Haklarının Kullanılması ile İlgili Uygulama Yönergesi

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Türk Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimine İlişkin Yönetmelik

Kocaeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Kocaeli Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Staj Esasları

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru, Kabul ve Kayıt Yönergesi

Bölümler/Programlar Arası Yatay Geçiş Yönergesi

Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru, Kabul ve Kayıt Yönergesi

Dilekçeler

Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi

Kayıt Silme Dilekçesi

Kayıt Açma Dilekçesi

Kayıt Dondurma Dilekçesi

Personel Yıllık İzin Dilekçesi

Personel İlişik Kesme Dilekçesi

Staj Dilekçesi

Disiplin Cezası Bilgilendirme İstek Dilekçesi

Bölümler Arası Yatay Geçiş Dilekçesi

Öğrenci İlişik Kesme Dilekçesi

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors