Hakkımızda

Hakkımızda

Fakültemiz, 3 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı kanun ile kurulmuş ve 28.02.1993 tarihinde faaliyete geçmiştir. Üniversitenin Anıtpark yerleşkesindeki bir lise binasında hizmete başlayan fakültemizde ilk olarak Matematik,  Fizik,  Kimya bölümlerine öğrenci alınımına başlanmıştır.  Daha sonra sırası ile Türk Dili ve Edebiyatı, Batı Dilleri ve Edebiyatları, Felsefe, Biyoloji, Arkeoloji ve Tarih bölümleri açılmıştır. Şubat 2004 tarihinden bu yana Fen Edebiyat Fakültesi Kocaeli Üniversitesinin Umuttepe yerleşkesindeki modern binalarında hizmet vermektedir.

Fakültemiz 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle;  41 Profesör, 32 Doçent, 39 Doktor Öğretim Üyesi, 10 Öğretim görevlisi ve 44 Araştırma görevlisi olmak toplam 166 öğretim elemanı ve 18 idari personeli ile 4000 civarında öğrencisine en iyi hizmeti vermeyi kendine amaç edinmiştir. Bugüne kadar 8212 mezun veren fakültemiz üniversitemizin büyük fakülteleri arasındadır.

Kimya ve Matematik Bölümleri %30 İngilizce eğitim vermekte ve zorunlu İngilizce Hazırlık sınıfları bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Arkeoloji ve Biyoloji Bölümlerinde isteğe bağlı İngilizce Hazırlık sınıfı bulunmaktadır. Öğrenciler öğretime başladıklarında muafiyet sınavında başarılı olurlarsa İngilizce Hazırlık Sınıfını başarmış sayılarak kendi bölümlerinin 1. sınıfına başlayabilirler.

Dört fen ve beş sosyal bölümü bulunan fakültemizden dört yıllık eğitim sonrasında mezunlarımız birçok hizmet sektöründe çalışabilmekte ve Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı açılan Kocaeli Üniversitesi de dâhil diğer üniversitelerden bir yıl süreli eğitimden sonra sertifikalarını alabilmektedirler

Umuttepe Yerleşkesindeki Fen Edebiyat Fakültemizin Fizik, Kimya ve Matematik Bölümleri Dekanlık A-Blok binasında,  Dekanlık ile Biyoloji Bölümü Dekanlık binasında, diğer bölümlerimiz B-Blok binasındadır.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors