Kimya Bölümü Laboratuvarları

Genel Kimya I Laboratuvarında Yapılan Deneyler:GENEL BILGILER VE LABORATUVARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR; HETEROJEN KARISIMLARIN AYRILMASI; HOMOJEN KARISIMLARIN AYRILMASI; YOGUNLUK TAYINI; ÇÖZÜNÜRLÜK VE SAFLASTIRMA; ERIME NOKTASI, KAYNAMA NOKTASI; SÜBLIMLESME; KAGIT KROMATOGRAFISI; AVOGADRO SAYISI VE MOL KAVRAMI, MAGNEZYUMUN ATOM AGIRLIGININ TAYINI; GAZLAR; KARBONDIOKSIT (CO2) GAZININ ELDESI VE TAYINI; ÇÖZELTILER

Genel Kimya II Laboratuvarında Yapılan Deneyler: KIMYASAL KINETIK; KIMYASAL DENGE; PH KAVRAMI; ASIT-BAZ TITRASYONLARI; ELEKTROKIMYA (PILLER VE ELEKTROLIZ); ELEKTROKIMYA (REDOKS TITRASYONLARI); KATYONLARIN BELIRTILMESI – 1; KATYONLARIN BELIRTILMESI – 2; ANYONLARIN TANINMA TEPKIMELERI; UV-VISIBLE SPEKTROFOTOMETRIK TAYINLER; SABUN ELDESI VE ÖZELLIKLERI; SU BUHARI DESTILASYONU

Organik I Laboratuvarında Yapılan Deneyler:GIRIS; BENZANILIDIN ELDE EDILISI; BEZANILIDIN HIDROLIZI; NITROBENZENIN ANILINE INDIRGENMESI; SIKLOHEKZANOLDEN SIKLOHEKZEN ELDE EDILISI; BENZENDEN NITROBENZEN ELDE EDILISI; SIKLOHEKZANOLDEN SIKLOHEKZILBROMÜR ELDE EDILISI; SIKLOHEKZANOLDEN SIKLOHEKZANON ELDE EDILISI; ETIL ASETATIN ELDE EDILISI; O-BENZOILBENZOIK ASIDIN ELDE EDILISI.

Organik II Laboratuvarında Yapılan Deneyler:GIRIS; ANILINDEN BENZENDIAZONYUM KLORÜR ELDE EDILISI; BENZENDIAZONYUM KLORÜRDEN KLOROBENZEN ELDE EDILISI; BENZALDEHITTEN BENZOIN ELDE EDILISI; BENZOINDEN BENZIL ELDE EDILISI; BENZIL-BENZILIK ASIT ÇEVRILMESI; ÇAYDAN KAFEIN IZOLASYONU; BENZALASETOFENON’UN ELDE EDILISI; BENZONITRILIN BEZOIK ASIDE HIDROLIZI; BENZALASETOFENONUN EPOKSITLENDIRILMESI; SIKLOHEKZANON OKSIM ELDE EDILISI; SIKLOHEKZANON OKSIMDEN KAPROLAKTAM ELDE EDILISI.

Analitik Kimya I Laboratuvarında Yapılan Deneyler:I. II. III. IV . V. GRUP KATYON VE I.II.III.IV.V.GRUP ANYON ÖN DENEMELERI VE ANALIZLERI, BILINMEYEN ÇÖZELTIDE I-V.GRUP KATYON VE I-V.GRUP ANYON ANALIZLERI

Analitik Kimya II Laboratuvarında Yapılan Deneyler:NÖTRALIZASYON UYGULAMALARI, ÇÖKTÜRME,KOMPLEKS OLUSUMU, REDOKS TITRASYONLARI, GRAVIMETRIK UYGULAMALAR VE GERÇEK ÖRNEK ANALIZLERI

Anorganik Kimya Laboratuvarında Yapılan Deneyler:Anorganik Kimya I ve II derslerinin uygulamalarini yapmak.

Biyokimya Laboratuvarında Yapılan Deneyler:AMINO ASIT VE PROTEINLERIN BAZI ÖZELLIKLERININ INCELENMESI, - AMINOASITLERIN ELEKTROMETRIK TITRASYONU, - PROTEIN FORMALDEHIT ETKILESMESININ INCELENMESI, - FORMOL TITRASYONUYLA GLISIN KONSANTRASYONUNUN BELIRLENMESI, - PEPTID YAPISININ AYDINLATILMASINDA KULLANILAN SPESIFIK RENK REAKSIYONLARI, - KARBOHIDRATLARIN KARAKTERIZASYONU, - SEKER TAYIN YÖNTEMLERI, - ENZIM AKTIVITESI BELIRLENMESI, - ENZIMLERIN KINETIK KARAKTERIZASYONU, - BAZI VITAMINLERI BELIRLEME YÖNTEMLERI, - KANTITATIF PROTEIN TAYIN YÖNTEMLERI

Fizikokimya I Laboratuvarında Yapılan Deneyler: IDEAL GAZLARDA MUTLAK SIFIR SICAKLIK, GAZLARDA DIFÜZYON VE GRAHAM KANUNU, GAZLARDA MOLEKÜL AGIRLIGI, SIVILAR IÇIN OSTWALD VISKOZIMETRESI, ÇÖZÜNME HIZI VE ENTALPISI, DAMLA SAYISI YÖNTEMIYLE SIVI YÜZEY GERILIMI, KAPILARITE, GIZLI ERIME ISISI, TEL HALKA YÖNTEMIYLE SIVI YÜZEY GERILIMI.

Fizikokimya II Laboratuvarında Yapılan Deneyler: DÖNEL VISKOZITE ÖLÇÜMLERI, MAXIMUM BASINÇ YÖNTEMIYLE SIVI YÜZEY GERILIMI, NÖTRALLESME ISISI, NERNST DAGILMA KATSAYISI, ÜÇLÜ FAZLARDA ÇÖZÜNÜRLÜK, POLIMER MOLEKÜL KÜTLESI, ADSORPSIYON, KIRILMA INDISI, MOLAR POLARIZASYON, KRIYOSKOPI.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors