Mevlana

Genel Bilgi

MEVLANA DEGISIM PROGRAMINA ILISKIN YÖNETMELIK

BIRINCI BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar

Amaç

MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeligin amaci, yurtiçinde egitim veren yüksekögretim kurumlari ile yurtdisinda egitim veren yüksekögretim kurumlari arasinda ögrenci ve ögretim elemani degisim programinin isleyisine iliskin usul ve esaslari düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik, yurtiçi yüksekögretim kurumlari ile yurtdisi yüksekögretim kurumlari arasinda ögrenci ve ögretim elemani degisimine iliskin usul ve esaslari kapsar.

Dayanak

MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayili Yüksekögretim Kanununun 7 nci, 10 uncu ve 65 inci maddelerine dayanilarak hazirlanmistir.

Tanimlar ve kisaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Katilim belgesi: Egitim-ögretim faaliyetinin gerçeklestirildigi yüksekögretim kurumu tarafindan hazirlanarak ögrencinin ögrenime baslangiç ve bitis süresini gösteren imzali ve mühürlü bir belgeyi,

c) Mevlana Degisim Programi: Yurtiçinde egitim veren yüksekögretim kurumlari ile yurtdisinda egitim veren yüksekögretim kurumlari arasinda protokol kapsaminda yapilan ögrenci ve ögretim elemani degisim programini,

ç) Mevlana Degisim Programi kurum koordinasyon ofisi: Yüksekögretim kurumlarinda Mevlana Degisim Programina iliskin islemleri yürütmekle görevli birimi,

d) Mevlana Degisim Programi kurum koordinatörü: Mevlana Degisim Programi kurum koordinasyon ofisinin faaliyetlerinin yüksekögretim kurumu adina yürütülmesinden sorumlu, yüksekögretim kurumlarinin en yüksek kurum amiri veya yardimcisina dogrudan bagli personeli,

e) Mevlana Degisim Programi ögrencisi: Mevlana Degisim Programina katilan ögrenciyi,

f) Mevlana Degisim Programi Ögrencisi Beyannamesi: Ögrencinin Mevlana Degisim Programi süresince sahip oldugu hak ve yükümlülüklerinin yazili oldugu bir belgeyi,

g) Mevlana Degisim Programi ögretim elemani: Mevlana Degisim Programi kapsaminda gerçeklestirilen faaliyetlere katilan ögretim elemanlarini,

g) Mevlana Degisim Programi Yükümlülük Sözlesmesi: Degisimi gerçeklestiren yüksekögretim kurumu ile ögrenci arasinda imzalanan ve degisimin süresi, burs miktari ve diger ödemelere iliskin bilgiler ile ögrencinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda sorumluluklari ve benzer hususlari ihtiva eden sözlesmeyi,

h) Ögrenci nihaî raporu: Ögrencinin degisim programi tamamlandiginda, degisim faaliyetine iliskin özet bilgileri ve kisisel degerlendirmelerini içeren belgeyi,

i) YÖK: Yüksekögretim Kurulunu,

i) Yurtdisi yüksekögretim kurumlari: Yurtdisinda, ikili veya çok tarafli uluslararasi anlasmalar yoluyla kurulan ve/veya bulunduklari ülkenin yüksekögretim mevzuatina tabi olarak egitim ve ögretim veren üniversite, akademi, yüksekokul, yüksek teknoloji enstitüsü ve benzeri yüksekögretim kurumlarini,

j) Yurtiçi yüksekögretim kurumlari: 2547 sayili Kanuna tabi olarak egitim ve ögretim veren üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri ile vakif meslek yüksekokullarini,

ifade eder.

IKINCI BÖLÜM

Ortak Protokol ve Belgeler

Ortak protokol

MADDE 5 –
(1) Mevlana Degisim Programi, yurtiçi yüksekögretim kurumu ile yurtdisi yüksekögretim kurumu arasinda imzalanan Mevlana Degisim Programi Protokolü ile gerçeklestirilebilir. Yurtiçi yüksekögretim kurumlari, yurtdisinda egitim veren ve Yüksekögretim Kurulu tarafindan diploma denklikleri taninan yüksekögretim kurumlari ile Mevlana Degisim Programi Protokolü imzalayabilir.

(2) Mevlana Degisim Programi Protokolü, taraflar arasinda Mevlana Degisim Programi kapsaminda ortak faaliyetler ve programlar gerçeklestirme konusunda isbirligi yapma imkâni saglar. YÖK Yürütme Kurulu, degisim protokolünün geregini yerine getirmeyen yüksekögretim kurumlarinin bu program kapsamindan çikarilmasina karar verebilir. YÖK Yürütme Kurulu, Mevlana Degisim Programi protokollerinin ülkeler, bölgeler ve yüksekögretim kurumlari arasinda dengeli ve etkin dagiliminin saglanmasi ve uygulanmasi için gerekli tedbirleri alir.

Faaliyet geçerlilik dönemi

MADDE 6 – (1) Faaliyetin geçerlilik süresi, degisime katilan yüksekögretim kurumlarinin bir egitim-ögretim yili için belirledikleri akademik takvim esas alinarak, YÖK Yürütme Kurulu tarafindan belirlenir. Yurtiçi yüksekögretim kurumlari, her egitim-ögretim yili için Mevlana Degisim Programi kapsaminda planlanan degisimlere iliskin kaynak talebinde bulunur. Yüksekögretim kurumlari kendilerine tahsis edilen tutarlari, ilgili egitim-ögretim yili içinde kullanirlar. Kullanilmayan tutarlar bir sonraki egitim-ögretim yili için talep edilen kaynak tutari dikkate alinarak YÖK Yürütme Kurulu karari ile mahsuplastirilir ya da gerekli hallerde iadesi talep edilir.

Belgeler ve dili

MADDE 7 –
(1) Mevlana Degisim Programina iliskin mevzuat, bilgi, belge ve dokümanlar Türkçe ve Ingilizce olmak üzere en az iki dilde hazirlanir. Metinler arasinda bir anlasmazlik çikmasi durumunda Türkçe nüsha esas alinir.

(2) Mevlana Degisim Programina esas belgelerin birer nüshasi yüksekögretim kurumlarinca saklanir.

(3) Belgelerin örnekleri YÖK tarafindan hazirlanir ve YÖK ile degisime katilan yüksekögretim kurumlarinin internet sayfasinda yayimlanir. Yüksekögretim kurumlari bu belgelere, faaliyetlere iliskin istenen bilgilerle kendi kurumlarina ait bilgi ve logolari ekleyebilirler.

Yurtdisi islemler

MADDE 8 – (1) Protokollerde imzasi bulunan yurtiçi yüksekögretim kurumlari degisimin gerçeklestirilmesi ile ilgili tüm islemlerin imzaci yurtdisi yüksekögretim kurumlarinca yerine getirilmesi konusunda gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Mevlana Degisim Programini imzalayarak bu programa katilan yurtdisi yüksekögretim kurumlari, degisimin isleyisi konusunda bu Yönetmelik hükümlerine tabi olduklarini protokollerde kabul ederler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mevlana Degisim Programi Ögrenci Degisimi

Ögrenci degisimi esaslari

MADDE 9 –
(1) Mevlana Degisim Programi kapsaminda ögrenci degisimine yüksekögretim kurumlarinda örgün egitim programlarina kayitli ögrenciler katilabilir. Degisim, yüksekögretim kurumunda kayitli ögrencinin ögreniminin bir bölümünü Mevlana Degisim Programi Protokolüne taraf egitim veren baska bir yüksekögretim kurumunda sürdürmesini içerir. Ögrenci degisimi süresi en az bir, en fazla iki yariyili kapsar. Yariyil hesabi, egitim sistemi dikkate alinarak degistirilebilir. Ancak degisimin toplam süresi bir egitim-ögretim yilini asamaz.

(2) Mevlana Degisim Programindan; açik, disaridan, yaygin veya uzaktan egitim-ögretime kayitli olan ögrenciler faydalanamazlar.

(3) Ön lisans ve lisans programlarinin hazirlik ve birinci sinifinda okuyan ögrenciler ile hazirlik ve bilimsel hazirlik dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora ögrencileri, esas egitime basladiklari ilk yariyil için bu programdan faydalanamazlar.

Ögrenci degisim ilanlari

MADDE 10 –
(1) Yüksekögretim kurumlari, yapmis olduklari Mevlana Degisim Programi Protokollerini kendi internet sayfalarinda ilan eder ve bu protokollerle belirlenmis kontenjan dâhilinde basvuru çagrisi yapar. Imzaci yurtiçi yüksekögretim kurumlari, protokol yaptiklari yurtdisi yüksekögretim kurumlarinca da ayni islemlerin usulüne uygun bir biçimde yapilmasini takip eder. Bu ilanlarda Mevlana Degisim Programi ile programa basvuru kosullari ve basvuru süreci hakkinda bilgilere yer verilir. Basvuru kosullari ve ilan tarihlerinin belirlenmesi ve degistirilmesi konusunda YÖK Yürütme Kurulu yetkilidir.

Mevlana degisim programi ögrencisi olma sartlari

MADDE 11 – (1) Mevlana Degisim Programi ögrencisi olabilmek için aranacak asgarî sartlar sunlardir:

a) Ögrencinin, örgün egitim verilen yüksekögretim programlarinda kayitli ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora ögrencisi olmasi,

b) Ön lisans ve lisans ögrencilerinin genel akademik not ortalamasinin dört üzerinden en az iki buçuk olmasi,

c) Yüksek lisans ve doktora ögrencilerinin genel akademik not ortalamasinin dört üzerinden en az üç olmasi.

(2) Not sistemi yüz üzerinden hesaplanan notlarin dörtlük sistemdeki karsiliklarinda, bu konuya iliskin YÖK kararlari esas alinir.

(3) YÖK Yürütme Kurulu, ögrenci degisiminin etkin ve verimli bir sekilde gerçeklesmesi için gerekli tedbirleri almaya ve birinci fikrada belirtilen sartlarin disinda ilave sartlar belirlemeye yetkilidir.

Basvurularin degerlendirilmesi ve ögrenci seçimi

MADDE 12 –
(1) Yüksekögretim kurumu, YÖK Yürütme Kurulu tarafindan kendisine tahsis edilen kaynak miktarini dikkate alarak, gerçeklestirmis oldugu ikili protokoller kapsaminda yurtdisina gidecek veya yurtdisindan gelecek ögrenci sayisini ve dagilimini belirler. Yüksekögretim kurumlari, Mevlana Degisim Programi Protokolü imzalamadan, Mevlana Degisim Programina katilmak üzere ögrenci seçemezler.

(2) Degerlendirmede basvuru sartlarina sahip, basvuruda bulunan ögrencilerin not ortalamasinin % 50’si ile Mevlana Degisim Programi ögrencisi olunacak yüksekögretim kurumunun egitim-ögretiminde kullanilan ilgili dil seviyesini gösteren dil puanlarinin % 50’sinin toplami dikkate alinarak ögrencilerin agirlikli not ortalamasi hesaplanir ve siralama yapilarak seçim gerçeklestirilir.

(3) Mevlana Degisim Programina basvuran ögrencilerden degisim protokolünü imzalayan yüksekögretim kurumlari tarafindan, ögrencilerin seçiminde esas olacak, ortaklasa belirlenen bir dil sinav sonuç belgesi istenir.

(4) Degerlendirme sonuçlari imzaci yüksekögretim kurumlarinin internet sayfasinda yayimlanir.

(5) Yurtdisindan gelecek ögrencilerin basvurularinin degerlendirilmesinde ve ögrenci seçiminde de bu madde hükümleri uygulanir. Ancak yurtdisindan gelecek ögrencilerin basvurularinin degerlendirilmesi ve ögrenci seçimi imzaci yurtiçi yüksekögretim kurumunun bilgisi dâhilinde gerçeklestirilir.

(6) Bu program kapsaminda ögrenci degisiminin etkin ve verimli bir sekilde yürütülmesi için basvurularin ve ögrenci seçiminin kapsami, süresi ve sartlari gibi hususlar YÖK Yürütme Kurulu tarafindan gerektiginde yeniden düzenlenebilir.

Ögrenim protokolü

MADDE 13 –
(1) Ögrenim protokolü, degisimi gerçeklestiren yüksekögretim kurumlari arasinda imzalanan ve degisim dönemi baslamadan önce tanimlanmis ders programi ve bu derslere iliskin kredileri içeren protokoldür. Bu protokolde ilgili ögrencinin gidilen yüksekögretim kurumunda alacagi dersler ve kredileri ile bu derslerin hangi derslerin yerine alinacagi ve kredileri açikça belirtilir. Ögrenci dersleri uygun buldugunu ve takip edecegini imza ile beyan eder. Gönderen yüksekögretim kurumu da bu protokolle alinan derslerin kabul edildigini taahhüt eder. Derslerin denklikleri ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafindan onaylanir. Bu protokolle kabul edilen ögrenim programi, ögrencinin hâlihazirda ögrenim gördügü programin amacina yönelik olmalidir.

(2) Ögrenim protokolü, ögrenci ve imzaci yüksekögretim kurumu yetkililerince degisimden önce hazirlanarak kayit altina alinir. Ögrenim Protokolü, üç nüsha halinde düzenlenir ve ögrenci dâhil taraflarin her birinde birer nüsha saklanir. Ögrenim Protokolü, ilgili bölüm baskanlari ile Mevlana Degisim Programi Protokolü yapan yüksekögretim kurumlarinin üst yöneticileri veya yetkili kilinmis ilgililer tarafindan da imzalanir. Ögrenim protokolünde çesitli nedenlerle yapilacak olan degisikliklerin ise ögrencinin gittigi yüksekögretim kurumunda akademik dönemin baslamasini takiben en geç 30 gün içinde yapilmis olmasi ve bu belgenin ögrenci ile imzaci yüksekögretim kurumu yetkilileri tarafindan onaylanmasi gerekir. Bu süre hiçbir sekilde gidilen ögretim kurumundaki Mevlana Degisim Programi ögrencisinin de katilmak zorunda oldugu sinav tarihlerinden sonra olamaz. Ögrenim protokolünde ortaya çikan bir nedenden dolayi degisimi tam olarak gerçeklestiremeyen ögrencilerin Mevlana Degisim Programi burslari kesilir, yapilan ödemeler geri tahsil edilir.

(3) Mevlana Degisim Programi ögrencisi, ögrenim protokolünde belirtilen ve basarili oldugu bir dersten tekrar sinava giremez veya yeniden bu dersi alamaz.

Derslerin denklestirilmesi

MADDE 14 –
(1) Mevlana Degisim Programi ögrencilerinin, ortak bir kredi sistemi çerçevesinde belirlenen kredilere dayali ders yükleri, kayitli olduklari yüksekögretim kurumlarinda ayni yariyilda almalari gereken ders yükünden daha az olamaz. Degisimde ders sayisi degil, derslerin kredileri dikkate alinir. Yüksekögretim kurumlari imzaladiklari protokolde karsilikli olarak mutabik kaldiklarini beyan etme sartiyla, ortak bir kredilendirme sisteminde anlasabilecekleri gibi, AKTS kredilendirme sistemini de degisimde esas alabilirler. Ancak ögrenim protokollerinde, ögrencilerin aldiklari derslerin ulusal kredilendirme karsiliklari da açikça gösterilir.

(2) Imzaci yüksekögretim kurumlari, ögrencilerin kendi kurumlarinda aldiklari veya alacaklari dersler nedeniyle ortaya çikabilecek ders tekrarlarinin önlenmesi, degisim döneminde kendi kurumlarinda alacaklari derslerle gidecekleri yüksekögretim kurumunda alacaklari derslerin eslestirilmesi konulari ile ögrencilerin degisim süresince kredi, ders, dönem veya yil kaybina ugramamasi için gerekli tedbirleri alir. Bu amaçla kredilerin tamamlanmasinda ders tekrarlarinin önlenmesi amaciyla, gidilen yüksekögretim kurumunun alt ve üst siniflarindan da dersler seçilebilir.

(3) Ögrenim Protokolünde derslerin kredileri ile derslerin hangi derslere denk sayilacagi egitim-ögretim dönemi baslamadan önce açik olarak belirlenir.

(4) Ögrencilerin basarili olduklari derslerin notlarinin denklestirilmesinde Mevlana Degisim Programi ögrencisi olarak ögrenim gördükleri yüksekögretim kurumunda uygulanan ders geçme notu esas alinir. Ders geçme notu farkli olan kurumlara gitmek isteyen ögrenciler, konu hakkinda degisim dönemi baslamadan önce bilgilendirilir. Ögrenim protokolünü imzalayan ögrencilerin konuyla ilgili bilgilendirildikleri varsayilir.

(5) Denklikler ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafindan onaylanir. Mevlana Degisim Programindan yararlanan ögrencilerin basarili olduklari dersler ve kredileri, kayitli olduklari yüksekögretim kurumlarinin ders ve not çizelgelerinde yazili olarak belirtilir.

Ders tekrari, sartli geçme, bütünleme sinavi

MADDE 15 –
(1) Ögrenciler, Mevlana Degisim Programi ögrencisi olarak gittikleri yüksekögretim kurumunda almalari gereken derslerden her ne sebeple olursa olsun basarisiz olmalari durumunda, ilgili dersin tekrarini, ögrenci olarak kayitli olduklari yüksekögretim kurumunda yaparlar. Ders tekrari, ögrencinin ögrenim protokolünde denkligi kabul edilen dersi tekrar etmesi suretiyle yapilir. Gidilen yüksekögretim kurumlarinda ders tekrari yapilamaz. Ögrenci, kendi yüksekögretim kurumuna döndükten sonra, ögrenim protokolünde denkligi kabul edilmemis herhangi bir dersi, tekrar dersi olarak alamaz.

(2) Sartli geçme Mevlana Degisim Programi ögrencisi için geçerli degildir. Herhangi bir dersten kalan ögrenciler, varsa bütünleme sinavina ancak Mevlana Degisim Programi ögrencisi olduklari yüksekögretim kurumunda girebilirler.

(3) Ögrenciler asil kayitli oldugu kendi yüksekögretim kurumlarinda, basarisiz olduklari derslerden bütünleme sinavina katilamazlar. Bütünleme yerine yaz okulu uygulamasi olan yüksekögretim kurumlarinin yaz okullarina katilabilirler. Yüksekögretim kurumlari, ögrenim protokolünde yer alan basarisiz olduklari dersler için yaz okuluna katilan ögrencilerden, kendi ögrencilerinden talep ettikleri ödemeler disinda herhangi bir ödeme talep edemezler. Bu ögrenciler için Mevlana Degisim Programi kapsaminda herhangi bir ödeme yapilamaz.

(4) Ögrenciler tek ders sinavlarina asil kayitli olduklari yüksekögretim kurumlarinda girerler.

(5) Bitirme tezi veya benzeri uygulamalara tabi yüksekögretim kurumlarinin ögrencileri bu tür çalismalarini kayitli olduklari yüksekögretim kurumlarina teslim ederler. Staj, laboratuar ve benzeri uygulamalar için asil kayitli olduklari yüksekögretim kurumlarinin kurallarina tabidirler.

(6) Programin etkin ve verimli bir sekilde yürütülmesi için dersler, derslerin denklikleri, ders tekrarlari, sartli geçme ve benzeri hususlar YÖK Yürütme Kurulu tarafindan yeniden düzenlenebilir.

Akademik taninirlik

MADDE 16 –
(1) Yüksekögretim kurumlari, egitim-ögretim faaliyetlerine tam taninirlik saglar. Ögrenim hareketliligi baslamadan önce tanimlanmis derslerle ilgili program, tüm taraflarca ögrenim protokolü imzalanmasi suretiyle yazili olarak teyit edilir. Yüksekögretim kurumlari degisim programi sonunda basarili olunan tüm derslerin kredileri ile denkliklerini kabul etmek ve basarili saymak zorundadir. Bu dersler diploma ekinde belirtilir.

Ögrenci degisim belgeleri

MADDE 17 –
(1) Degisime baslamadan önce, ögrenci dosyasinda bulunmasi gereken belgeler sunlardir:

a) Ögrenci basvuru belgesi,

b) Not çizelgesi,

c) Dil düzeyini gösteren belge,

ç) Ögrenci ile yüksekögretim kurumu arasinda imzalanan sözlesme (Mevlana Degisim Programi Ögrencisi Yükümlülük Sözlesmesi).

(2) Degisim sürecinin sonunda ögrenci, ilgili yüksekögretim kurumunda geçirdigi egitim dönemine iliskin not çizelgesi, katilim belgesi ve ögrenci nihai raporunu, en geç 15 gün içinde kendi yüksekögretim kurumuna teslim eder. Yurtdisi yüksekögretim kurumlarina teslim edilen nihai raporun bir nüshasini da, imzaci yurtiçi yüksekögretim kurumunun Mevlana Degisim Programi koordinasyon ofisine elden, posta veya e-mail yoluyla iletir. Yüksekögretim kurumu tarafindan, ögrencilerin eksik veya hatali evraklarinin tamamlanmasi veya düzeltilmesi için 15 günden fazla olmamak üzere ek süre verilebilir. Süresi içinde belgeleri tam olarak teslim etmemesi halinde, ögrencinin islemleri geçersiz sayilir ve kendisine yapilan ödemelerin iadesi istenir.

Ögrenci kabul belgesi

MADDE 18 –
(1) Ögrenciyi kabul eden yüksekögretim kurumu, ögrenim protokolünün imzalanmasindan sonra, bir nüshasi ilgili ögrenciye diger nüshasi ögrencinin asil kaydinin bulundugu yüksekögretim kurumuna verilmek üzere, ilgili ögrencinin Mevlana Degisim Programi ögrencisi olarak kabul edildigini gösteren onayli ve imzali bir Ögrenci Kabul Belgesi hazirlar. Mevlana Degisim Programi ögrencisi olmaya hak kazanan tüm ögrencilere Mevlana Degisim Programi Ögrencisi Beyannamesi imza karsiligi teslim edilir.

Ögrenci yükümlülügü

MADDE 19 –
(1) Yüksekögretim kurumlarindan kabul belgesi alan ögrenciler, Mevlana Degisim Programi ögrencisi yükümlülüklerini üstlenmis sayilirlar. Kabul belgesi aldigi halde gidilecek yüksekögretim kurumunda mazeretsiz olarak ögrenime baslamadigi tespit edilen ögrencilerin Mevlana Degisim Programi kapsaminda aldiklari burslari kesilir. Varsa yapilan ödemelerin iadesi talep edilir. Bu durumdaki ögrenciler hiçbir egitim kademesinde bir daha burslu ya da burssuz Mevlana Degisim Programi ögrencisi olamazlar. Seçildigi halde degisim programina katilma hakkindan feragat etmek isteyen ögrencilerin kayitli oldugu yüksekögretim kurumuna dilekçe ile feragat ettigini bildirmeleri halinde de haklarinda bu fikra hükümleri uygulanir.

(2) Ögrenci Kabul Belgesi almis Mevlana Degisim Programi ögrencileri kayitli olduklari yüksekögretim kurumunda süresi içerisinde kayitlarini yenilemekle yükümlü olduklari gibi, kayit yenileme döneminde gidecekleri yüksekögretim kurumlarina da kayitlarini yaptirirlar. Gelen ögrencilerin kayitlari, yüksekögretim kurumunun Mevlana Degisim Programi kurum koordinasyon ofislerince, yurtdisina giden ögrencilerin kayitlari ise ilgili yurtdisi yüksekögretim kurumunun öngördügü esas ve usullere göre yapilir. Gelen ve giden ögrencilere iliskin belgeler ile sinav sonuçlarina iliskin kayitlar yurtiçi yüksekögretim kurumlarinin Mevlana Degisim Programi kurum koordinasyon ofislerince tutulur.

(3) Hastalik, kaza ve benzeri mazeret nedenlerine bagli olarak degisimden faydalanamayan ve mazereti yüksekögretim kurumunca uygun görülen ögrenciler, mazeretleri sona erdikten sonra programdan faydalanabilirler. Bu ögrencilerin mazeret durumu, belgelendirilerek dosyasinda saklanir.

Disiplin suçlari

MADDE 20 –
(1) Mevlana Degisim Programi ögrencileri, degisim süresince gidilen yüksekögretim kurumunun disiplin kurallarina uymak zorundadirlar. Ögrencilerin degisim süresi içinde disiplin kovusturmasina neden olan eylem ve islemleri ile ilgili sorusturma, gidilen yüksekögretim kurumu tarafindan yürütülür. Ögrencinin kayitli oldugu kendi yüksekögretim kurumu sorusturmanin sonuçlari hakkinda bilgilendirilir. Sorusturma sonucunda ceza verilmesi ve bu cezanin gidilen yüksekögretim kurumunda kalinan süre içinde uygulama imkâninin olmamasi durumunda, ceza ögrencinin kayitli oldugu kendi yüksekögretim kurumu tarafindan uygulanir.

Özel burslu ya da burssuz ögrenci degisimi

MADDE 21 –
(1) Mevlana Degisim Programi ögrencisi degisimi için yüksekögretim kurumuna ayrilan kaynagin yetersiz kalmasi durumunda, programin diger sartlarina uyulmasi kaydiyla ögrencinin kendi imkâni ya da özel burslar yoluyla degisimi gerçeklestirmesine imkân saglanabilir. Özel burslu ya da burssuz Mevlana Degisim Programi ögrencileri için de bu Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

Ögrenim giderleri

MADDE 22 –
(1) Ögrenciler Mevlana Degisim Programi ögrencisi olduklari süre boyunca kendi yüksekögretim kurumlarina kayitlarini yaptirarak ödemekle yükümlü olduklari katki payi/ögrenim ücretini kendi kurumlarina ödemeye devam ederler. Degisime katilan ögrenciler kayitlarini donduramazlar. Ögrenciler, degisim programi çerçevesinde gidecegi yüksekögretim kurumuna ayrica egitim ögretim ücreti ödemezler.

(2) Mevlana Degisim Programi ögrencileri, gidilen yüksekögretim kurumlarinin kendi ögrencilerine uyguladiklari diger mali yükümlülüklere tabi tutulabilirler. Bu husus Mevlana Degisim Programi Ögrencisi Yükümlülük Sözlesmesinde yer alir. Yüksekögretim kurumlari kendi ögrencilerinden talep ettikleri mali ödemeler disinda, Mevlana Degisim Programi ögrencilerinden ek mali talepte bulunamazlar.

Diger burslar ve krediler

MADDE 23 –
(1) Mevlana Degisim Programina katilan ögrencilerin, ögrenim gördükleri süre içinde aldiklari diger burslar ve krediler devam eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ögretim Elemani Hareketliligi

Ögretim elemani hareketliligi kapsami ve süresi

MADDE 24 –
(1) Mevlana Degisim Programi Protokolü imzalayan yurtiçi ve yurtdisi yüksekögretim kurumlarinda görev yapan tüm ögretim elemanlari, ögretim elemani hareketliligine katilabilirler. Bu hareketlilik, bir yüksekögretim kurumunda görevli ögretim elemanin bir baska yüksekögretim kurumunda gerçeklestirecegi egitim-ögretim faaliyetlerini kapsar.

(2) Ögretim elemani hareketliligi süresi, bir egitim-ögretim yili içinde bir defaya mahsus olmak üzere en az bir hafta, en çok üç ay olabilir.

(3) Ögretim elemanlarinin hareketlilik kapsaminda yer alan akademik faaliyetleri haftalik olarak toplam alti saatten daha az olamaz. Ögretim elemani tarafindan gerçeklestirilen faaliyetlerin saat olarak hesaplanmasinda dersler esas alinir. Ders saatlerinin haftalik olarak alti saati doldurmamasi durumunda seminer, panel veya konferanslar gibi akademik faaliyetler de bu kapsamda degerlendirilir. Ders verme faaliyeti içermeyen ögretim elemani hareketliligi planlari, Mevlana Degisim Programi kapsaminda degerlendirilemez ve degisim için kabul edilemez.

(4) Ögretim elemani hareketliliginin etkin ve verimli bir sekilde yürütülmesi için, hareketliligin kapsami, süresi ve sartlari gerekli durumlarda YÖK Yürütme Kurulu tarafindan yeniden düzenlenebilir.

Ögretim elemanlarinin belirlenmesi

MADDE 25 –
(1) Imzalanan tüm Mevlana Degisim Programi protokolleri ve kontenjanlar ilgili yüksekögretim kurumunun internet sayfasinda ilan edilerek, bu faaliyete katilmak isteyen ögretim elemanlari için basvuru çagrisi yapilir. Ilanlarda basvuru süreci ve yapilacak ödemeler hakkinda bilgi verilir. Ilanlar, 15 günden az olmamak üzere internet sayfasinda yayimlanir. Ögretim elemani hareketliligi kapsamindaki tüm basvurular ilanda belirtilen son basvuru tarihine kadar alinir. Tüm basvurular, Mevlana Degisim Programi Protokolüne taraf yüksekögretim kurumlari tarafindan kayit altina alinir ve birer nüshalari degisime taraf yurtiçi yüksekögretim kurumunun Mevlana Degisim Programi kurum koordinasyon ofisinde de saklanir.

(2) Ögretim elemani hareketliligine iliskin esas belge, programa katilan ögretim elemani tarafindan hazirlanan, Mevlana Ögretim Elemani Hareketliligi Planidir. Söz konusu Planda, ögretim elemaninin yapacagi faaliyetler ayrintili bir sekilde belirtilir. Bu Plan, ögretim elemaninin kendi kurumu ile gidilen kurumun ilgili akademik biriminin yönetim kurullari tarafindan onaylanir. Ögretim Elemani Hareketliligi Plani, uygulanmaya baslamadan en az 15 gün önce imzaci yurtiçi Mevlana Degisim Programi kurum koordinasyon ofislerine teslim edilir. Bu Planda, gidilen yüksekögretim kurumunun egitim dili, ögretim elemaninin hangi dilde ders verecegi ve bu dile ait bilgi düzeyi gibi özel durumlara öncelik verilir. Degisimde, daha önce ögretim elemani degisim faaliyetlerinde yer almayan ögretim elemanlarindan gelen basvurulara öncelik taninir.

(3) Imzaci yüksekögretim kurumlari yapilan degerlendirme sonucunda degisime katilmaya hak kazanan ögretim elemanlarini kurum internet sayfalarinda ilan ederler.

(4) Mevlana Degisim Programina katilmaya hak kazanan ve mazeretsiz olarak degisime katilmayan ögretim elemanlari üç yil içerisinde bu programdan faydalanmak için bir daha basvuruda bulunamazlar.

Ögretim elemani hareketliligi belgeleri

MADDE 26 –
(1) Faaliyete katilan ögretim elemanlari, faaliyet sonrasi egitim-ögretim programinin süresini de belirtecek sekilde gidilen yüksekögretim kurumunca hazirlanan imzali ve mühürlü Faaliyet Katilim Belgesi ile kendileri tarafindan hazirlanan Ögretim Elemani Hareketliligi Nihai Raporunu, faaliyetin tamamlanmasindan sonra en geç 15 gün içinde ilgili yurtiçi yüksekögretim kurumlarinin Mevlana Degisim Programi kurum koordinasyon ofisine elden, posta veya elektronik posta yoluyla teslim ederler.

BESINCI BÖLÜM

Mevlana Degisim Programinin Organizasyonu

Degisimin organizasyonu

MADDE 27 –
(1) Mevlana Degisim Programi faaliyetlerine iliskin is ve islemler, imzaci yüksekögretim kurumlari tarafindan yürütülür. Programin yurtdisi islemlerinin mevzuata uygun bir sekilde yürütülmesi konusunda yurtiçi yüksekögretim kurumlarinin Mevlana Degisim Programi kurum koordinasyon ofisleri gerekli tedbirleri alir.

(2) Yurtiçi yüksekögretim kurumlari, üst yöneticisi veya yardimcilarina dogrudan bagli bir Mevlana Degisim Programi kurum koordinasyon ofisi olusturur ve bir koordinatör görevlendirirler. Yurtiçi yüksekögretim kurumlari, ofislerin ve personelin etkin kullanimi ile faaliyetlerde esgüdüm ve bütünlügün saglanmasi amaciyla, Mevlana Degisim Programinin kurumsal faaliyetlerini baska ulusal ya da uluslararasi degisim programlarina ait birimlerle isbirligi içinde yürütebilirler.

Degisim talebi

MADDE 28 –
(1) Yurtiçi yüksekögretim kurumlari degisime iliskin taleplerini YÖK’e iletirler. Yurtiçi yüksekögretim kurumlari, imzaladiklari Mevlana Degisim Programi protokollerinde yer alan programa katilabilecek gidecek ve gelecek ögrenci ve ögretim elemanlarinin sayilari ile degisim sürelerini dikkate alarak talepte bulunurlar. Bu talepler, YÖK Yürütme Kurulu tarafindan degerlendirilir. Bu degerlendirme sonucunda belirlenen tutarlar, YÖK Yürütme Kurulu karari ile yurtiçi yüksekögretim kurumlari hesaplarina aktarilir. Aktarilan tutarlar, 2547 sayili Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde kullanilir. Degisime iliskin talep tarihleri ile belirlenen tutarlara iliskin hesaplarin aktarilma tarihi ve oranlari YÖK Yürütme Kurulu tarafindan belirlenir.

(2) Vakif üniversiteleri ve vakif meslek yüksekokullari da bu program hükümleri kapsaminda yurtdisi yüksekögretim kurumlari ile ögrenci ve ögretim elemani degisimi yapabilirler. Ancak YÖK tarafindan vakif üniversiteleri ve meslek yüksekokullarina bu program kapsaminda herhangi bir kaynak aktarimi veya ödeme yapilamaz. Vakif üniversiteleri ve meslek yüksekokullari mali hükümler disinda, bu program kapsaminda degisimi gerçeklestirebilmek için bu Yönetmelik hükümlerine tabidirler ve Yüksekögretim Kurulunu bilgilendirmekle yükümlüdürler.

ALTINCI BÖLÜM

Çesitli ve Son Hükümler

Mali hükümler

MADDE 29 –
(1) Mevlana Degisim Programinin desteklenmesi amaciyla YÖK tarafindan yüksekögretim kurumlarina aktarilacak kaynaklarin kullanimi, muhasebelestirilmesi ve bu kapsamda yapilacak ödemeler ile diger hususlar hakkinda, Maliye Bakanligi ile Yüksekögretim Kurulunca müstereken belirlenen esas ve usuller uygulanir.

Denetim

MADDE 30 –
(1) Mevlana Degisim Programi kapsaminda yapilan harcamalar 5018 sayili Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre denetlenir. Kurumun iç denetimi sonucunda, programin bu Yönetmelige aykiri hususlar içerdiginin tespiti halinde, denetim sonucu, ilgili yurtiçi yüksekögretim kurumu tarafindan YÖK’e iletilir. YÖK tarafindan ihtiyaç duyulmasi halinde ayrica denetim yaptirilabilir. Suç teskil eden fiillerin tespiti halinde, görevliler hakkinda ilgili yüksekögretim kurumu tarafindan mevzuatina göre islem yapilir.

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 31 –
(1) Bu Yönetmeligin uygulanmasinda ortaya çikabilecek tereddütleri gidermeye YÖK Yürütme Kurulu yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 32 –
(1) Bu Yönetmelik yayimi tarihinde yürürlüge girer.

Yürütme

MADDE 33 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksekögretim Kurulu Baskani yürütür. 

Mevlana Koordinatörleri

Bölüm Adı Soyadı E-posta Dahili Akademik CV
Arkeoloji Bölümü Prof.Dr.Ayşe ÇALIK ROSS acalikross@kocaeli.edu.tr +9 (0262) 303 28 21 Ayrıntılı Bilgi
Bati Dilleri ve Edebiyatlari Bölümü Öğr.Gör. Zümrüt ALTINDAG zumrutaltindag@kocaeli.edu.tr +9 (0262) 303 29 21 Ayrıntılı Bilgi
Biyoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Yonca YÜZÜGÜLLÜ KARAKUS yonca.yuzugullu@kocaeli.edu.tr +9 (0262) 303 21 42 Ayrıntılı Bilgi
Felsefe Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Deniz KANIT denizkanit@kocaeli.edu.tr +9 (0262) 303 28 48 Ayrıntılı Bilgi
Fizik Bölümü Doç.Dr. Jale YILMAZKAYA SÜNGÜ jyilmazkaya@kocaeli.edu.tr +9 (0262) 303 20 47 Ayrıntılı Bilgi
Kimya Bölümü Doç.Dr. Selahaddin GÜNER seguner@kocaeli.edu.tr +9 (0262) 303 20 36 Ayrıntılı Bilgi
Matematik Bölümü Doç.Dr. Nese ÖMÜR neseomur@kocaeli.edu.tr +9 (0262) 303 21 78 Ayrıntılı Bilgi
Tarih Bölümü Öğr.Gör.Dr. Kurtulus KIYMET kurtulus.kiymet@kocaeli. edu.tr +9 (0262) 303 28 09 Ayrıntılı Bilgi
Türk Dili ve Edebiyati Bölümü Prof.Dr. Hakan Behçet SAZYEK hsazvek@kocaeli.edu.tr +9 (0262) 303 28 63 Ayrıntılı Bilgi
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors