Haberler

KOÜ’nün yer aldığı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TVK bünyesindeki ‘Türkiye’nin Sit Alanları Projesi’ tamamlandı


Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Aytekin Ergül ve Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nihat Hakan Akyol’un araştırmacı olarak yer aldığı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü bünyesindeki "Mevcut ve Potansiyel Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırılması" konulu projesi tamamlandı. Araştırmanın bulguları 15 Eylül 2022 tarihleri arasında Kastamonu'da Sonuç Raporu toplantısında paylaşıldı ve 16 Eylül 2022 tarihinde Kastamonu Horma Kanyonunda Uygulamalı Arazi Gezisi gerçekleştirildi. Üniversitemiz dışında 8 farklı üniversitenin de yer aldığı araştırma kapsamında Kastamonu, Amasya, Rize, Ordu, Giresun, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum İllerinde ve Doğu Karadeniz Denizel Alanda yer alan 52 alanda arazi çalışmaları yapıldı. Bu kapsamda Biyoloji, Jeoloji, Şehir ve Bölge Planlama ve Peyzaj Mimarlarından oluşan uzmanların değerlendirilmesi ile potansiyel sit alanların Kesin Korunacak Hassas Alan, Nitelikli Doğal Koruma Alanı ve Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı vb. statülerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapıldı. Sonuç toplantısında üniversitemizden Prof. Dr. Ergül, Doğu Karadeniz Denizel Alanların biyolojisi hakkında, Doç. Dr. Akyol, potansiyel sit alanların jeolojik, jeomorfolojik ve hidrojeolojik özellikleri ile ilgili bilgiler paylaştılar.
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors