Tarih Bölümü Akademik Personel

Anabilim Dalı Adı Soyadı E-posta Dahili Akademik CV
Türkiye Cumhuriyet Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Ali ARSLAN ali.arslan@kocaeli.edu.tr - Ayrıntılı Bilgi
Prof.Dr. Funda SELÇUK ŞİRİN funda.sirin@kocaeli.edu.tr +90 (262) 303 28 99 Ayrıntılı Bilgi
Doç.Dr. Esma TORUN ÇELIK etorun@kocaeli.edu.tr +90 (262) 303 28 29 Ayrıntılı Bilgi
Araş.Gör. Özge ARSLANMİRZA ozge.arslanmirza@kocaeli.edu.tr - Ayrıntılı Bilgi
Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Dr.Ögr. Üyesi Kurtuluş KIYMET kurtulus.kiymet@kocaeli.edu.tr +90 (262) 303 28 09 Ayrıntılı Bilgi
Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Dr.Öğr.Üyesi Sema ORSOY semaorsoy@kocaeli.edu.tr +90 (262) 303 28 21 Ayrıntılı Bilgi
Dr.Öğr. Üyesi Oguz POLATEL oguz.polatel@kocaeli.edu.tr +90 (262) 303 29 20 Ayrıntılı Bilgi
Ortacağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Doç.Dr. Meryem GÜRBÜZ meryem.gurbuz@kocaeli.edu.tr +90 (262) 303 28 07 Ayrıntılı Bilgi
Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. İbrahim ŞİRİN ibrahim.sirin@kocaeli.edu.tr +90 (262) 303 28 17 Ayrıntılı Bilgi
Dr.Öğr.Üyesi Oya GÖZEL DURMAZ oya.gozeldurmaz@kocaeli.edu.tr +90 (262) 303 28 08 Ayrıntılı Bilgi
Araş.Gör. Sinan VARDAR sinan.vardar@kocaeli.edu.tr - Ayrıntılı Bilgi
Araş.Gör. Burak ASLANMIRZA burakaslanmirza@gmail.com +90 (262) 303 28 12 Ayrıntılı Bilgi
Araş.Gör. Oguz SATIR oguz.satir@kocaeli.edu.tr +90 (262) 303 28 12 Ayrıntılı Bilgi
Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Doç.Dr. Sefaattin DENIZ sefaattin.deniz@kocaeli.edu.tr +90 (262) 303 29 20 Ayrıntılı Bilgi
Doç.Dr. Ersin KIRCA ersin.kirca@kocaeli.edu.tr +90 (262) 303 28 22 Ayrıntılı Bilgi

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors