Basılı Evraklar

Yönetmelik ve Yönergeler

Akademik Atama Yönergesi

Ön Lisans / Lisans Öğrenci Danışmanlığı Uygulama Yönergesi

Hizmet Envanteri Tablosu

Türk Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimine İlişkin Yönetmelik

Dilekçeler

Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu

Hususi Damgalı Pasaport Talep Formu

Personel Yıllık İzin Dilekçesi

Personel İlişik Kesme Dilekçesi

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors